Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Modelowanie i optymalizacja węglowych bloków energetycznych z wychwytem CO2
Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Chmielniaka i Henryka Łukowicza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015

Wybrane aspekty eksploatacji i diagnostyki bloków energetycznych nowych generacji
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rusina, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015

Maszyny i urządzenia energetyczne węglowych bloków na wysokie parametry
Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Chmielniaka i Andrzeja Rusina, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015

Instalacje turbiny gazowej w energetyce i przemyśle
Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Daniel Czaja, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015

Analiza termodynamiczna i ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz membranową separacją ditlenku węgla
Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Katarzyna Janusz-Szymańska, Tadeusz Chmielniak, Leszek Remiorz, Tomasz Iluk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012.

AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D
Jan Czepiel - Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, 2011, 2012 (wyd. 2).

Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych
Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.


Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki
Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN: praca zbiorowa pod red. Tadeusza Chmielniaka - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

Zagadnienia projektowania i eksploatacji kotłów i turbin do nadkrytycznych bloków węglowych
Praca zbiorowa pod red. Gerarda Kosmana, Andrzeja Rusina, Jana Talera, Macieja Pawlika - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.


Pozyskiwanie energii z ogniw paliwowych typu PEM chłodzonych cieczą
Włodzimierz Ogulewicz, Daniel Węcel, Grzegorz Wiciak, Henryk Łukowicz, Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, 2010. 

Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych
Konferencja: zbiór referatów pod red. Tadeusza Chmielniaka, Michała Strozika; Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. - Gliwice: Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2009.


Rynek Ciepła 2009
Praca zbiorowa pod redakcja Janusza Kotowicza, Wydawnictwo KAPRINT, Lublin, 2009. 

Wspólczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa
Praca zbiorowa pod redakcja Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, Gliwice, 2009.

Elektrownie Gazowo-Parowe
Janusz Kotowicz, Wydawnictwo KAPRINT, Lublin, 2009.

Technologie energetyczne
Tadeusz Chmielniak - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008, 2010 (dodruk).

Awaryjność, niezawodność i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej
Andrzej Rusin - Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.

Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy
Tadeusz Chmielniak - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.

Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants
CHAPTER 4 “Analysis of the condensation process in low pressure parts of steam turbine”, Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, ISBN 978-83-88237-31-7, Gdańsk, 2008.


Rynek Gazu 2008
Praca zbiorowa pod redakcja Janusza Kotowicza, Wydawnictwo KAPRINT, Lublin, 2008. 

Technologie energetyczne - nowe horyzonty
Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2007/2008 w Politechnice Śląskiej, Tadeusz Chmielniak, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych - Gliwice: Politechnika Śląska, 2007.


AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D
Jan Czepiel - Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, 2007, 2010 (wyd.2), 2011 (wyd.3).

Laboratoria elektryczne dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Włodzimierz Ogulewicz, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007. 

Modelowanie przepływu pary wodnej z kondensacją heterogeniczną
W.Wróblewski, S.Dykas, A.Gepert, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Monografia z. 95 , Gliwice, 2006.


Numeryczne modelowanie hałasu aerodynamicznego w przepływach okołodźwiękowych
Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Monografia z. 105 , Gliwice, 2006.


Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy 
Pod red. Marka Ściążko i Henryka Zielińskiego; [aut. Tadeusz Chmielniak et al.]; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN - Zabrze; Kraków: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2003.

Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów
IX Konferencja Kotłowa 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 12-15 listopada 2002 r. Pod red. Tadeusz Chmielniak, Gerard Kosman, Marek Pronobis; organizatorzy: Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Fabryka Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.

Modernizacja kotłów energetycznych
Marek Pronibis, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Turbiny gazowe
Tadeusz J. Chmielniak, Andrzej Rusin, Kamil Czwiertnia - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2001.

Maszyny przepływowe
Tadeusz J. Chmielniak - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1997.


Programowany zbiór zadań z podstaw automatyki. Tom I Układy liniowe
S.Kopeć, J.Ligęza, P.Ostrowski, M.Prus, J.Widenka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1994.

Przepływy transoniczne
Tadeusz Chmielniak - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1994. 

Turbiny cieplne: podstawy teoretyczne
Tadeusz Chmielniak - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1993, 1998 (wyd. 2).

Pełzanie elementów turbin cieplnych
Tadeusz Chmielniak, Gerard Kosman, Andrzej Rusin - Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1990.

Obciążenia cieplne turbin parowych
Tadeusz Chmielniak, Gerard Kosman - Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1990.

Podstawy teorii profilów i palisad łopatkowych
Tadeusz Chmielniak, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Obiegi termodynamiczne turbin cieplnych
Tadeusz Chmielniak - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988.

Turbiny parowe: zagadnienia cieplne i wytrzymałościowe
Tadeusz Chmielniak, Gerard Kosman - Gliwice: Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, 1987.

Siłownie cieplne
Tadeusz Chmielniak, Jan Uruski - Gliwice: Politechnika Śląska, 1987.

Zagadnienia maszyn przepływowych: regulacja turbin

Tadeusz Chmielniak, Gabriel Aksan - Gliwice: Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, 1981.

Zagadnienia cieplnych maszyn przepływowych: teoria stopnia, turbiny wielostopniowe

Tadeusz Chmielniak - Gliwice: Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, 1980, 1983 (wyd. 2 popr.).

Zagadnienia cieplnych maszyn przepływowych: teoria palisad
Tadeusz Chmielniak - Gliwice: Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, 1979, 1981 (wyd. 2).

Zagadnienia cieplnych maszyn przepływowych: czynniki robocze, obiegi parowe i gazowe
Tadeusz Chmielniak - Gliwice: Politechnika Śląska, 1977, 1982 (wyd. 2 popr.).

Zbiór zadań z turbin cieplnych: zagadnienia cieplno-przepływowe
Tadeusz Chmielniak - Gliwice: Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, 1976, 1978 (wyd. 2 popr.), 1982 (wyd. 3).