Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Projekt "Numeryczne i eksperymentalne badanie dynamiki przepływu z kawitacją z uwzględnieniem obecności powietrza" realizowany jest w ramach projektu OPUS 2016/21/B/ST8/01164 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki od dnia 2017-01-24 do 2021-01-23. 
Głównym celem projektu jest numeryczne i eksperymentalne badanie czynników mających wpływ na proces kawitacji  zachodzący w opływie profilu oraz w przepływie przez zwężkę Venturiego.

Informacje o projekcie: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=334076  

Wykonawcy projektu:
Dr hab. inż. Włodzimierz Wróblewski, Prof. PŚ - kierownik projektu
Dr hab. inż Mirosław Majkut
Dr inż. Dorota Homa
Dr inż. Krzysztof Bochon
Dr inż. Michał Strozik
Mgr inż. Krzysztof Rusin
Inż. Agnieszka Zimon

1. Stanowisko do badań eksperymentalnych

 

Rys. Stanowisko do badań eksperymentalnych wraz z osprzętem do pomiarów parametrów przepływu z kawitacą oraz wizualizacji zjawisk

Rys. Komory do badań zjawiska kawitacji: w dyszy (z lewe) oraz na profilu Clark Y 11.7% (z prawej)

2. Wyniki badań 

a)                                                               b)                                                             c)

Rys. Porównanie struktur powstałych na profilu a) analiza numeryczna, b) eksperyment (widok z boku), c) eksperyment (widok z góry)


Rys. Wpływ ilości powietrza w wodzie na rozkłady ciśnień na stronach ciśnieniowej i ssącej profilu

Rys. Struktury kawitacji w dyszyKontakt:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych

44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18

agnieszka.zimon@polsl.pl

+48 32-2372174