Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Professor
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc
Phone
+48 32 237 21 96
Position
Room
A 430
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 19 71
Position
Z-ca Kierownika ds. Nauki
Room
A 430A
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 15 01
Position
profesor, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Z-ca kierownika KMiUE ds. Ogólnych
Room
A 522
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 12 73
Position
profesor
Room
B 205
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 23 26
Position
profesor, Dyrektor Katedry KMiUE
Room
A 442
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 25 24
Position
Profesor
Room
131 HMC
E-mail
Fax
32 237 13 68
Profesorowie Politechniki Śląskiej
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 24 92
Position
Room
205 HMC
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 11 63
Position
prof. nadzw.
Room
B 210
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 22 27
Position
Profesor Politechniki Śląskiej
Room
A 423
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 28 22
Position
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Room
A 445c
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
32 237 13 65
Position
Room
524A
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 27 15
Position
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Room
A 436
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 22 72
Position
Profesor nadzwyczajny
Room
A 434
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Associate professor
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
doc. dr inż.
Phone
+48 32 237 11 78
Position
docent
Room
B 212
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Adiunkci i wykładowcy
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 27
Position
adiunkt
Room
A 423b
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 400 30 80
Position
Adiunkt naukowo - dydaktyczny
Room
524A
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 27
Position
Adiunkt
Room
A 424
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 10 39
Position
adiunkt
Room
A 445b
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 11 96
Position
adiunkt
Room
B 203
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 15 13
Position
adiunkt
Room
A-532
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 17
Position
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Room
525A
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 23 59
Position
adiunkt
Room
A 422
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 23 37
Position
adiunkt
Room
A-439
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 23 79
Position
adiunkt
Room
B 214
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 11 45
Position
adiunkt
Room
A 445
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 82
Position
adiunkt
Room
326A
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 26 26
Position
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Room
534A
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 20 64
Position
adiunkt
Room
A 440
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 23 60
Position
adiunkt
Room
A 441
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 12 39
Position
adiunkt
Room
A 421
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 11 52
Position
adiunkt
Room
B 208
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 13 68
Position
Adiunkt
Room
517A
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
(032) 237 20 86
Position
adiunkt
Room
528A
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 11 63
Position
adiunkt
Room
B 210
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 82
Position
adiunkt
Room
A 333
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 27 56
Position
adiunkt
Room
A 446
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 23 74
Position
adiunkt
Room
B 211
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Assistant
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 11 96
Position
asystent
Room
B 203
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 14
Position
Asystent
Room
A 438
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 19 42
Position
specjalista naukowo-techniczny
Room
A 432
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Doctorate
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+ 48 32 237 20 49
Position
doktorant
Room
A 425a
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 23 79
Position
doktorant
Room
B 214
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 13 87
Position
asystent (doktorant)
Room
B 216
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 1206
Position
doktorant
Room
HMC 13
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 1579
Position
PhD Candidate
Room
A 324
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 11 52
Position
doktorant
Room
B 208
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 12 06
Position
Doktorant
Room
13 HMC
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 11 74
Position
samodzielny referent techniczny
Room
B 209
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 17 45
Position
Doktorant
Room
24 HMC
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 20 49
Position
doktorant
Room
A 426a
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 13 87
Position
asystent (doktorant)
Room
B 216
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 17 45
Position
Doktorant
Room
24 HMC
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
Position
Doktorant
Room
A 323
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 10 33
Position
doktorant
Room
445 A
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
Position
Doktorant
Room
A331
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 11 52
Position
doktorant
Room
B 208
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 13 87
Position
starszy specjalista naukowo-techniczny
Room
B 216
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Personnel
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
mgr
Phone
+48 32 237 22 04
Position
samodzielny referent administracyjny
Room
Sekretariat HMC
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
Phone
+48 32 237 12 73
Position
specjalista administracyjny
Room
B 205
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 12 73
Position
specjalista administracyjny
Room
B 205
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
inż.
Phone
+48 32 237 21 74
Position
Room
A 426
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Pracownicy emerytowani
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax