Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Professor
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc
Phone
+48 32 237 21 96
Position
Room
A 430
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 19 71
Position
Z-ca Kierownika ds. Nauki
Room
A 430A
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 15 01
Position
profesor, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Z-ca kierownika KMiUE ds. Ogólnych
Room
A 522
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 12 73
Position
profesor
Room
B 205
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 23 26
Position
profesor, Dyrektor Katedry KMiUE
Room
A 442
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 25 24
Position
Profesor
Room
131 HMC
E-mail
Fax
32 237 13 68