Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Profesorowie Politechniki Śląskiej
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 24 92
Position
Room
205 HMC
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 11 63
Position
prof. nadzw.
Room
B 210
E-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 22 27
Position
Profesor Politechniki Śląskiej
Room
A 423
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 28 22
Position
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Room
A 445c
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
32 237 13 65
Position
Room
524A
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 25 24
Position
adiunkt
Room
131 HMC (525A)
E-mail
Fax
32 237 13 68
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 27 15
Position
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Room
A 436
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 22 72
Position
Profesor nadzwyczajny
Room
A 434
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80