Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

MeOH Project realizowany jest w ramach projektu OPUS15 08/050/PBU19/0191 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki od dnia 03.2019 do 02.2022. 
Głównym celem projektu jest badanie różnych struktur układów energetycznego wykorzystania metanolu i jego produkcji w oparciu o H2 z procesu elektrolizy i CO2 z instalacji CCS

Skład zespołu badawczego:

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – kierownik projektu

dr inż. Mateusz Brzeczek

dr inż. Katarzyna Janusz - Szymańska

dr inż. Daniel Węcel

dr inż. Wojciech Uchman


Udział w konferencjach:

XVIII/XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urzadzeń. Zintegrowane systemy zarządzania: Jakość-Środowisko-Bezpieczeństwo-Technologia.
Polska, Dania, Szwecja; Szczecin - Ystad - Kopenhaga - Malmo - Lund - Ystad - Szczecin, 11-14.10.2019 r.

  • Kotowicz J., Brzęczek M.: Liquid Methanol Energy Storage Technology

Artykuły/publikacje:      

  • Janusz-Szymańska K., Wiciak G.: Membrane technologies for the separation of hydrogen from gases used in the power industry, International Journal of Hydrogen Energy, złożona do druku, 29.11.2019, Ms. Ref. No.: HE-D-19-0620
  • Kotowicz J., Brzęczek M., Węcel D.: Analysis of the Work of "Renewable" Methanol Production Installation Based on H2 from Electrolysis and CO2 from Power Plants, Energy, złożona do druku, 


Kontakt:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych

44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 524 Budynek A

mateusz.brzeczek@polsl.pl

+48 32 400 30 80