Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Numer patentu PL

Data udzielenia

Nazwa wynalazku

Autorzy patentu

224256 30.12.2016

Wirowa pompa wielostopniowa z wirnikami jednostrumieniowymi

A. Wilk

220348

30.10.2015

Wirowa pompa wielostopniowa

A. Wilk

217784

29.08.2014

Sposób oraz instalacja odzysku ciepła i mokrego oczyszczania niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia zwłaszcza z komór spalania

P. Ostrowski, M. Pronobis, F. Gramatyka

217051

30.06.2014

Sposób spalania biomasy, zwłaszcza w kotłach energetycznych

M. Pronobis, K. Mroczek, F. Gramatyka, J. Sołtys, M. Sołtys, K. Jóźwiak

216645

30.04.2014

Sposób i instalacja wykorzystania ciepła odzyskanego w układach schładzania niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia zwłaszcza z komór spalania

P. Ostrowski, M. Pronobis, F. Gramatyka, H. Olewiński, T. Habram

213563

29.03.2013

Turbina wodna o przepływie poprzecznym

J. Dębiec, M. Zarzycki, J. Rduch

212557

31.10.2012

Sposób oraz instalacja karbonizacji i zgazowania biomasy przed procesem współspalania, zwłaszcza w kotłach energetycznych

M. Pronobis, P. Ostrowski, S. Kalisz, F. Gramatyka, R. Wejkowski

212497

31.10.2012

Sposób i instalacja pirolizy biomasy przed procesem współspalania, zwłaszcza w kotłach energetycznych

M. Pronobis, P. Ostrowski, S. Kalisz, F. Gramatyka, R. Wejkowski

211778

29.06.2012

Sposób i układ odzyskania ciepła przegrzania w obiegach turboparowych

T. Chmielniak, P. Krzyślak

210933

30.03.2012

Pęczek żebrowy wymiennika ciepła

M. Pronobis

210819

29.02.2012

Sposób i układ do obniżania zawartości części palnych w popiele w kotłach energetycznych pyłowych

M. Pronobis

210619

29.02.2012

Sposób ograniczania ilości powietrza fałszywego zasysanego przez podajnik węgla i podajnik węgla

M. Pronobis

210372

31.01.2012

Sposób i urządzenie do wyrównywania pól temperatur i stężeń składników spalin w komorach paleniskowych, zwłaszcza kotłów energetycznych

M. Pronobis, P. Ostrowski, F. Gramatyka, R. Wejkowski, S. Ciukaj, B. Hernik

210040

30.11.2011

Sposób podgrzewania wody zasilającej kocioł parowy oraz dwustopniowy podgrzewacz wody zasilającej kocioł parowy

M. Pronobis

209939

30.11.2011

Sposób i urządzenie do ochrony ekranów kotłów energetycznych przed korozją przy spalaniu niskoemisyjnym

M. Pronobis

209054

29.07.2011

Zespół tarczy odciążającej siłę osiową pompy do zasilania kotłów parowych

A. Korczak, W. Marcinkowski, G. Peczkis, A. Zagorulko

208089

31.03.2011

Przemysłowy przyrząd pomiarowy do wyznaczania in-situ szybkości zużycia tlenu napowietrzonej próbki osadu czynnego zwłaszcza w biotechnologii

P. Ostrowski, K. Miksch, J. Surmacz-Górska, K. Kawa

208085

31.03.2011

Sonda do quasi ciągłego poboru spalin na ścianie wewnętrznej ekranu zwłaszcza w kotłach z pyłowymi palnikami o niskiej emisji NOx

M. Pronobis, P. Ostrowski, S. Kalisz, K. Thoma, R. Wejkowski

208049

31.03.2011

Rurka uśredniająca do ciągłego pomiaru strumienia płynu zwłaszcza w rurociągach

P. Ostrowski, D. Węcel

207968

28.02.2011

Zespół tarczy odciążającej siłę osiową w wirnikowej sprężarce promieniowej

A. Korczak, W. Marcinkowski, G. Peczkis

207838

28.02.2011

Pompa odśrodkowa wielostopniowa

A. Korczak, G. Peczkis

206567

31.08.2010

Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej zwłaszcza z wykorzystaniem ogniwa paliwowego skojarzonego z ogniwem termoelektrycznym Peltiera

W. Ogulewicz

205438

30.04.2010

Sposób i układ urządzeń do ochrony przed korozją ekranu energetycznego kotła

M. Pronobis, M. Krupa, P. Ostrowski, R. Wejkowski, S. Kalisz, J. Kurp, J. Adamczyk, J. Kosałka, J. Wrona, M. Bujny, K. Ścierski, H. Tymowski, S. Gruszka, W. Ostrowski, J. Tchórz, E. Sędzielowski

204322

31.12.2009

Sposób zasilania paliwem energetycznego kotła opalanego węglowym pyłem

J. Adamczyk, J. Kurp, H. Tymowski, K. Ścierski, M. Pronobis, M. Krupa, J. Tchórz, P. Ostrowski, S. Kalisz, R. Wejkowski

204321

31.12.2009

Układ zasilania paliwem energetycznym kotła opalanego węglowym pyłem

H. Tymowski, K. Ścierski, S. Pejm, J. Tchórz, M. Bujny, S. Gruszka, W. Ostrowski, M. Pronobis, M. Krupa, P.Ostrowski, S. Kalisz, R. Wejkowski

202007

29.05.2009

Sposób i urządzenie do quasi-ciągłego monitorowania chemicznego składu spalin w przyściennej warstwie ekranu energetycznego kotła

M. Pronobis, M. Krupa, P. Ostrowski R. Wejkowski, S. Kalisz, J. Kurp, J. Adamczyk, J. Kosałka, J. Wrona, M. Bujny, K. Ścierski, H. Tymowski, S. Gruszka, W. Ostrowski, J. Tchórz, E. Sędzielowski

201430

30.04.2009

Pompa odśrodkowa wielostopniowa

A. Korczak, S. Perchał, M. Zarzycki, G. Peczkis

199705

31.10.2008

Sposób i aparat do przeponowego odgazowania próbki kondensatu zwłaszcza w obiegach parowo-wodnych

P. Ostrowski, J. Mędrych

198013

30.05.2008

Wirnik pompy

A. Korczak, E. Rudzki, A. Wróblewski, J. Świerk

197561

30.04.2008

Pęczki wymiennika ciepła

M. Pronobis

192357

31.10.2006

Układ kontroli stanu cieplnego wirnika zwłaszcza turbiny cieplnej

G. Kosman, M. Kurowicz, A. Rusin, T. Sopicki

191706

30.06.2006

Pęczek żebrowy wymiennika ciepła

M. Pronobis

191705

30.06.2006

Pęczek membranowy diagonalny wymiennika ciepła

M. Pronobis

188553

28.02.2005

Aparat pomiarowy o działaniu okresowym do pomiaru in-situ unosu osadu czynnego w ściekach oczyszczonych zwłaszcza w biotechnologii środowiska

K. Miksch, P. Ostrowski, J. Surmacz-Górska

188552

28.02.2005

Aparat o działaniu ciągłym do pomiaru toksyczności ścieków, zwłaszcza w biotechnologii środowiskowej

P. Ostrowski, K. Miksch, J. Surmacz-Górska

187319

30.06.2004

Przyrząd pomiarowy z przepływem monokierunkowym do wyznaczania intensywności procesów życiowych osadu czynnego zwłaszcza w biotechnologii

K. Miksch, J. Surmacz-Górska, P. Ostrowski

187316

30.06.2004

Przyrząd pomiarowy o działaniu okresowym do wyznaczania aktywności oddechowej osadu czynnego in­-situ zwłaszcza w biotechnologii

K. Miksch, J. Surmacz-Górska, P. Ostrowski, K. Pawełek, M. Wędrychowicz

185450

30.05.2003

Sposób wyznaczania wskaźnika aktywności procesów życiowych osadu czynnego

K. Miksch, P. Ostrowski

182748

28.02.2002

Przyrząd pomiarowy z przepływem rewersyjnym do wyznaczania wskaźnika intensywności procesów życiowych osadu czynnego, zwłaszcza w biotechnologii

P. Ostrowski, K. Miksch, J. Surman-Górska

182623

28.02.2002

Przyrząd do pomiaru gęstości cieczy przepływającej rurociągiem poziomym

J. Mędrych, P. Ostrowski, Z. Wiśniewski

171894

30.06.1997

Sposób i urządzenie o napędzie pneumatycznym do przesuwania z quasi stałą prędkością dużych mas na znaczne odległości, zwłaszcza do przesuwania poprzecznego długich płyt

P. Ostrowski i inni

170828

31.01.1997

Quasi-zamknięta komora pomiarowa, zwłaszcza do pomiarów szybkości zużycia tlenu przez mikroorganizmy w odizolowanej od otoczenia próbce, w biotechnologii

P. Ostrowski, K. Miksch, I. Motyka

168841

30.04.1996

Urządzenie do dynamicznej rektyfikacji pionowego położenia wielkogabarytowego elementu, zwłaszcza przęsła mostu, podczas jego przesuwania w płaszczyźnie poziomej

P. Ostrowski, M. Kurowicz, P. Wanecki

168077

30.12.1995

Pompa wirowa odśrodkowa wielostopniowa

A. Korczak, G. Pakuła, S. Perchał, A. Wróblewski

168062

30.12.1995

Przyrząd pomiarowy do wyznaczania kinetycznego wskaźnika zużycia tlenu przez osad czynny

P. Ostrowski i inni

167762

31.10.1995

Przyrząd pomiarowy, zwłaszcza do wyznaczania aktywności oddechowej mikroorganizmów

P. Ostrowski, J. Mędrych, L. Remiorz i inni

163278

28.01.1991

Pompa wirowa odśrodkowa wielostopniowa

A. Korczak

J. Lamboj, S. Nikolin, S. Perchał, A. Wróblewski

149492

30.06.1990

Urządzenie hydroforowe

A. Korczak, J. Rokita