Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Parabolic Trough Collector Solar Project
 realizowany jest w ramach projektu OPUS15 08/050/PBU19/0190 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki od dnia 06.02.2019 do 05.02.2022.
Głównym celem projektu jest optymalizacja geometrii absorberów pracujących w ognisku zwierciadła parabolicznego koncentratora promieniowania słonecznego.Skład zespołu badawczego:

dr hab. inż. Łukasz Bartela, Prof. PŚ – kierownik projektu

dr hab. inż. Anna Skorek-Osikowska. Prof. PŚ

dr hab. inż. Leszek Remiorz, Prof. PŚ

dr inż. Daniel Węcel

dr inż. Michał Jurczyk

dr inż. Grzegorz Wiciak

mgr inż. Krzysztof Grzywnowicz

mgr inż. Bartosz Stanek

Udział w konferencjach:

XV Research and Development in Power Engineering Conference, 30.11 - 3.12 2021, Warsaw

 • Stanek B., Bartela Ł., Węcel D., Rulik S., An experimental study on parabolic trough collector in simulated conditions by metal-halide solar radiation simulator
 • Węcel D., Stanek B., Bartela Ł. Operation analysis of parabolic trough solar collector

34th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS21), Taormina, Italy, 28.06-02.07.2021

 • Grzywnowicz K., Stanek B., Bartela Ł. Increasing the efficiency of the parabolic trough collector under variable solar irradiance by internal flow turbulization - a numerical study
 • Stanek B., Bartela Ł. Numerical and experimental study on 10 kWe metal-halide solar simulator for parabolic-trough collector testing

12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-12), Hamad Bin Khalifa University, Qatar, 20-24.12.2020

 • Stanek B., Bartela Ł., Węcel D., Skorek-Osikowska A. Research on Spatial Non-Uniformity of Power Distribution for Solar Radiation Simulation

15th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Cologne, Germany, 01-05.09.2020

 • Stanek B., Grzywnowicz K., Bartela Ł., Węcel D., Uchman W. A system analysis of hybrid solar PTC-CPV absorber operation

59 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice" 2020, Ustroń, 22-26.02.2020

 • Grzywnowicz K., Wiciak G., Remiorz L., Janusz-Szymańska K., Bartela Ł., Stanek B.: Wpływ zastosowania turbulizatora przeciwprądowego na wzrost uzysków energetycznych z instalacji kolektora słonecznego: badania numeryczne

XIV RDPE/PBEC Conference, Warszawa, 3-6 Grudnia 2019

 • Grzywnowicz K., Bartela Ł., Remiorz L., Stanek B., Modeling of influence of vibration on intensification of heat transfer within the absorber of the vacuum solar collector,
 • Stanek B., Bartela Ł., Węcel D., Wiciak G., Jurczyk M., Koncepcja stanowiska do badań porównawczych absorberów w układzie parabolicznego koncentratora promieniowania,
 • Węcel D., Stanek B., Bartela Ł., Współpraca krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z parabolicznym koncentratorem promieniowania słonecznego

Zarządzanie Energią i Teleinformatyką, Rynek Gazu, Rynek Ciepła, Nałęczów 17-19 czerwca 2019

 • Bartela Ł., Remiorz L., Stanek B., Grzywnowicz K., Kierunki intensyfikacji przepływu ciepła w absorberze parabolicznego koncentratora promieniowania słonecznego.

32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS19), Wrocław, 23-28 czerwca 2019

 • Bartela Ł., Stanek B., Węcel D.: Analysis of production of useful forms of Energy using a solar parabolic trough collectors.

58 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice" 2019, Ustroń, 23-27.02.2019

 • Grzywnowicz K., Remiorz L., Bartela Ł.: Numeryczna optymalizacja absorbera próżniowego kolektora słonecznego – badania wstępne

Artykuły/publikacje:  

 • Stanek B., Węcel D., Bartela Ł., Rulik S., Solar tracker error impact on linear absorbers efficiency in parabolic trough collector - Optical and thermodynamic study, Renewable Energy, 2022, ISSN 0960-1481, https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.07.021.
 • Stanek B., Grzywnowicz K., Bartela Ł. Węcel D., Uchman W., A system analysis of hybrid solar PTC-CPV absorber operation, Renewable Energy, 2021, ISSN 0960-1481, https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.04.110.
 • Bartela Ł.Stanek B.Węcel D.Skorek‐Osikowska AA solar simulator numerical modeling for heat absorption phenomenon research in a parabolic trough collectorInt J Energy Res20211-14https://doi.org/10.1002/er.6585
 • Stanek B., Bartela Ł., Węcel D., Skorek-Osikowska A. Research on Spatial Non-Uniformity of Power Distribution for Solar Radiation Simulation, 12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-12), Book of abstracts, 199, ISBN 978-605-031-354-3
 • Grzywnowicz K., Bartela Ł., Remiorz L., Stanek B. Enhancement of Convective Heat Transfer in a Parabolic Trough Collector Using Vibrations—an Introductory Numerical Analysis, Journal of Power Technologies, 291-300, ISSN: 2083-4187, E-ISSN: 2083-4195
 • Stanek B., Grzywnowicz K., Bartela Ł., Węcel D., Uchman W. A system analysis of hybrid solar PTC-CPV absorber operation, 15th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Cologne, Germany, 01-05.09.2020, Book of abstracts, ISSN - 2706 - 3690
 •  Grzywnowicz K., Bartela Ł., Remiorz L., Stanek B., Modeling of influence of vibration on intensification of heat transfer within the absorber of the vacuum solar collector, XIV RDPE Conference, 3-6 December 2019, E3S Web of Conferences 137, 01034 (2019), online: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913701034
 •  Bartela Ł., Stanek B., Węcel D.: Analysis of production of useful forms of Energy using a solar parabolic trough collectors. Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Wrocław, Poland, 23-28 czerwca 2019, 3557-3567, ISBN 978-83-61506-51-5

 Zgłoszenia patentowe:

 • Zgłoszenie patentowe nr P.430893: Hybrydowy absorber promieniowania słonecznego, zwłaszcza do produkcji ciepła wysokotemperaturowego i energii elektrycznej 
 • Zgłoszenie patentowe nr P.432944:  Sposób intensyfikacii procesu wymiany ciepła w absorberze promieniowania słonecznego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

 

 Kontakt:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych

44-100 Gliwice, ul. Zimnej Wody 9, pok. 24 HMC

bartosz.stanek@polsl.pl

+48 32 237 17 45