Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Dyrekcja Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych

 

 

Kierownik

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin

 

Z-ca  Kierownika ds. Ogólnych

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

 

Z-ca Kierownika ds. Nauki

Dr hab. inż. Sławomir Dykas Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej


Katedra podzielona jest na cztery Zespoły:

 

 Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

 

 Zespół Kotłów i Wytwornic Pary

 

 Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych

 

 Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych


Lista pracowników i doktorantów Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych