Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych gorąco zaprasza studentów II stopnia na studia doktoranckie.

Zakresy tematyczne w ramach oferowanych w tym roku przez KMiUE prac doktorskich:
 1. Zagadnienia analizy układu hybrydowego integrującego blok energetyczny z systemem magazynowania energii w sprężonym powietrzu
  dr.hab.inż. Łukasz Bartela
 2. Problematyka badań numerycznych i eksperymentalnych przepływów okołodźwiękowych z kondensacją
  dr.hab.inż. Sławomir Dykas
 3. Zagadnienia projektowania i modelowania obiegów i elementów instalacji elektrociepłowni parowo-gazowej małej mocy, np. typu Velox
  dr.hab.inż. Sławomir Dykas
 4. Zagadnienia związane z numerycznym i eksperymentalnym badaniem zjawiska termoakustycznego
  dr.hab.inż. Leszek Remiorz
 5. Problematyka analizy ryzyka związanego z nowymi technologiami i instalacjami energetycznymi.
  prof.dr hab.inż. Andrzej Rusin
 6. Zagadnienia optymalizacyjne eksploatacji bloków energetycznych w systemie z dużym udziałem OZE z uwzględnieniem kryteriów dyspozycyjności i bezpieczeństwa.
  prof.dr hab.inż. Andrzej Rusin
 7. Zagadnienia magazynowania energii w substratach chemicznych (np. SNG, metanol, kwas mrówkowy) z wykorzystaniem dwutlenku węgla separowanego w elektrowniach konwencjonalnych
  dr.hab.inż. Anna Skorek-Osikowska
 8. Problematyka wykorzystania dwutlenku węgla pochodzącego z procesów energetycznych jako surowiec dla wybranych gałęzi przemysłu
  dr.hab.inż. Anna Skorek-Osikowska
 9. Zagadnienia analizy pracy małych sieci ciepłowniczych bazujących na lokalnych źródłach (odnawialnych) i zintegrowanych z magazynami ciepła
  dr.hab.inż. Anna Skorek-Osikowska
 10. Problematyka badań numerycznych i eksperymentalnych przepływów cieczy z kawitacją
  dr.hab.inż. Włodzimierz Wróblewski

Więcej informacji dla zainteresowanych w sekretariacie Katedry.