Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

 


Stanowisko dydaktyczne stanowi tunel aerodynamiczny typu otwartego o kołowym przekroju poprzecznym przestrzeni pomiarowej. Dostępne akcesoria i urządzenia pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie badań obejmujących szeroki zakres zagadnień. Silnik elektryczny o mocy 1,5 KW napędza wirnik o średnicy 50 cm, na którym zainstalowany jest magnetyczny układ pomiaru prędkości obrotowej. Wprawione w ruch powietrze przepływając przez tunel aerodynamiczny, oddziałuje na badany element pomiarowy umieszczony w centralnym punkcie kanału.

 

 
Zastosowane do badań elementy umożliwiają wyznaczenie zarówno siły oporu jak i siły nośnej. Składowe siły aerodynamicznej mierzy układ tensometrów zamontowany w wadze aerodynamicznej. Układ posiada płynną regulację prędkości obrotowej wirnika co zapewnia szeroki zakres prędkość przepływającego powietrza przez komorę badawczą. Prędkość mierzona jest pośrednio za pomocą rurki Prandtla. Wszystkie sygnały pomiarowe, pochodzące z układu pomiaru prędkości obrotowej, układu tensometrów zamontowanych w wadze aerodynamicznej oraz z 8 przetworników ciśnień, kierowane są do elektronicznego  rejestratora pomiarowego MultiCon lub w przypadku pomiaru sygnałów ciśnieniowych do układu mikromanometrów cieczowych. W skład stanowiska badawczego wchodzą trzy modele pomiarowe: kula, stożek oraz profil skrzydła. Wszystkie elementy posiadają sześć otworów impulsowych, odpowiednio rozmieszczonych na swoich powierzchniach, połączonych z czujnikami i układem pomiarowym rejestrującym ciśnienie w danym punkcie. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie charakterystyki rozkładu ciśnienia dla wszystkich przykładowych modeli.

 


 

 

 

Doświadczenia:

  • wyznaczanie składowych siły aerodynamicznej metodą wagową przy opływie elementów z różnymi prędkościami powietrza
  • wyznaczanie współczynnika oporu Cx i siły nośnej Cy elementu o kształcie opływowym oraz porównanie go z wartościami teoretycznymi
  • określenie rozkałdu ciśnienia na powierzchni elementów pomiarowych  (kula, stożek, profil skrzydła)